• THE UPSHOT

    Hideki Matsuyama prevails at Albany

  • Hideki Matsuyama captured his third PGA TOUR win this week in the Bahamas. (Stan Badz/Getty Images)Hideki Matsuyama captured his third PGA TOUR win this week in the Bahamas. (Stan Badz/Getty Images)