• Chen wins qualifier for Yulongwan Yunnan Open

  • Zi Hao Chen, 17, shot 72 to win this week's Monday qualifier.Zi Hao Chen, 17, shot 72 to win this week's Monday qualifier.