• 2016-17 PGA TOUR Eligibility Ranking

  • (Scott Halleran/Getty Images)(Scott Halleran/Getty Images)