• Emotional win for TOUR players at Wiffle Ball Classic

  • PGA TOUR players celebrate their emotional win over the PGA TOUR Wives Tuesday night in St. Simons Island. (Stan Badz/PGA TOUR)PGA TOUR players celebrate their emotional win over the PGA TOUR Wives Tuesday night in St. Simons Island. (Stan Badz/PGA TOUR)