• Mito Pereira rallies to win first Korn Ferry Tour title in Bogota

  • Pereira overcame a 4-shot deficit on Sunday to win his first Korn Ferry Tour title. (Kevin Prise/PGATOUR.COM)Pereira overcame a 4-shot deficit on Sunday to win his first Korn Ferry Tour title. (Kevin Prise/PGATOUR.COM)