×
Did you know you can save your preferences across all your digital devices and platforms simply by creating a profile? Would you like to get started?
Not right now
No, never ask again

Par 5 Performance

Print
Season
Time Period
Tournament
, Sep 09, 2012

Loading Statistical Data...

TOUR Average E

RANK THIS WEEK RANK LAST WEEK PLAYER NAME ROUNDS STATUS PAR 5 AVG TOTAL PAR
T1 T1 Brock Mackenzie 10 E 0
T1 T1 Russell Surber 20 E 0
T1 T1 Darren Wallace 30 E 0
T1 T1 Jim Seki 16 E 0
T1 T1 Matthew Richardson 20 E 0
T1 T1 Clint Rice 12 E 0
T1 T1 Chan Song 16 E 0
T1 T1 Danny Sahl 28 E 0
T1 T1 Tyler Aldridge 22 E 0
T1 T1 Danny Forshey 10 E 0
T1 T1 Matt Jager 20 E 0
T1 T1 Sebastián Saavedra 16 E 0
T1 T1 Cory Renfrew 30 E 0
T1 T1 Ryan Carter 16 E 0
T1 T1 Yohann Benson 28 E 0
T1 T1 Liam Kendregan 18 E 0
T1 T1 Kyle Stough 30 E 0
T1 T1 Ty Harris 30 E 0
T1 T1 Kevin McAlpine 14 E 0
T1 T1 Jason Scrivener 18 E 0
T1 T1 Zachary Bixler 24 E 0
T1 T1 Jeff Rangel 26 E 0
T1 T1 David Byrne 28 E 0
T1 T1 Brett Cairns 22 E 0
T1 T1 Ryan Corbin 18 E 0
T1 T1 Steele DeWald 22 E 0
T1 T1 Jesse Speirs 16 E 0
T1 T1 Tarquin MacManus 22 E 0
T1 T1 Kota Kagasaki 10 E 0
T1 T1 Jan Meierling 18 E 0
T1 T1 Andrew Roque 24 E 0
T1 T1 Elliott Wainwright 14 E 0
T1 T1 Nate McCoy 22 E 0
T1 T1 Mark Hubbard 30 E 0
T1 T1 Mark Hoffman 22 E 0
T1 T1 Patrick Scheil 24 E 0
T1 T1 Jeff Berkshire 22 E 0
T1 T1 Andrew Duvall 20 E 0
T1 T1 Oliver Dunn 22 E 0
T1 T1 Nick Antonelli 18 E 0
T1 T1 Stephen Bidne 22 E 0
T1 T1 Jeff Burton 18 E 0
T1 T1 Samuel Chavez 16 E 0
T1 T1 Adrian Cord 20 E 0
T1 T1 Gabe Costa 18 E 0
T1 T1 Joe Emerich 16 E 0
T1 T1 Thomas Hay 20 E 0
T1 T1 Andrew Hopkins 14 E 0
T1 T1 Gerard Lanser 10 E 0
T1 T1 Steven Lecuyer 30 E 0
T1 T1 Parker Lilly 20 E 0
T1 T1 Jack Paton 18 E 0
T1 T1 Wil Bateman 20 E 0
T1 T1 Brett Kanda 22 E 0
T1 T1 Scott Loewen 12 E 0
T1 T1 Craig Leslie 16 E 0
T1 T1 Matt Hoffman 28 E 0
T1 T1 Brandon Harkins 16 E 0
T1 T1 Matt Grush 18 E 0
T1 T1 Chris Cunningham 20 E 0
T1 T1 Adam Cornelson 26 E 0
T1 T1 Micah Burke 26 E 0
T1 T1 Kevin Stinson 24 E 0
T1 T1 Nathan Leonhardt 20 E 0
T1 T1 Matt Makinson 21 E 0
T1 T1 Riley Wheeldon 14 E 0
T1 T1 Chris Killmer 16 E 0
T1 T1 Kyle Kallan 30 E 0
T1 T1 Joe Panzeri 32 E 0
T1 T1 Brad Revell 13 E 0
T1 T1 Dodge Kemmer 12 E 0
T1 T1 Eugene Wong 16 E 0
T1 T1 Wes Homan 22 E 0
T1 T1 Kyle Yonke 10 E 0
T1 T1 Carlos Sainz Jr 12 E 0
T1 T1 Tyler Mancini 22 E 0
T1 T1 Joel Dahmen 26 E 0
T1 T1 Creighton Honeck 20 E 0
T1 T1 Will Strickler 28 E 0
T1 T1 Steve Saunders 12 E 0
T1 T1 Devin Carrey 24 E 0
T1 T1 David Dragoo 24 E 0
T1 T1 AJ Shiffert 18 E 0
T1 T1 Robbie Greenwell 16 E 0
T1 T1 Roger Sloan 32 E 0
T1 T1 Mitch Evanecz 26 E 0
T1 T1 Matt Marshall 24 E 0
T1 T1 Matt Hill 24 E 0
T1 T1 Jae-Woo Im 20 E 0
T1 T1 Nathan Stamey 22 E 0
T1 T1 Eugene Choe 22 E 0
T1 T1 Brad Tilley 14 E 0
T1 T1 Phil Telliard 16 E 0
T1 T1 Trey Denton 26 E 0
T1 T1 James Allenby 24 E 0
T1 T1 Vince Covello 10 E 0
T1 T1 Lucas Lee 24 E 0
T1 T1 Nicolás Geyger 14 E 0
T1 T1 Hugo León 22 E 0
T1 T1 Michael McCabe 28 E 0
T1 T1 Michael Gligic 26 E 0
T1 T1 Scott Stiles 22 E 0
T1 T1 Ryan Williams 24 E 0
T1 T1 Cody Slover 24 E 0
T1 T1 Oliver Tubb 18 E 0
T1 T1 Garrett Sapp 18 E 0
T1 T1 Matt Johnston 20 E 0
T1 T1 Jeff Lai 18 E 0
T1 T1 Mitch Gillis 16 E 0
T1 T1 Ravi Patel 14 E 0
T1 T1 Daniel Im 22 E 0
T1 T1 Jesse Smith 26 E 0
T1 T1 José de Jesús Rodríguez 14 E 0
T1 T1 Peter Campbell 22 E 0
T1 T1 Scott Harrington 14 E 0
T1 T1 Dan Buchner 10 E 0
T1 T1 Jon McLean 18 E 0
T1 T1 John Ellis 10 E 0
T1 T1 Roger Furrer 23 E 0
T1 T1 Stuart Anderson 12 E 0
T1 T1 Kent Eger 24 E 0
T1 T1 Dustin Risdon 16 E 0
T1 T1 Wil Collins 14 E 0
T1 T1 Mike Mezei 22 E 0
T1 T1 Matt Daniel 22 E 0
T1 T1 Jae An 10 E 0
T1 T1 Jeff Thomas 10 E 0
T1 T1 George Bradford 20 E 0
T1 T1 Nick Taylor 30 E 0
T1 T1 Derek Gillespie 32 E 0
T1 T1 Kent Fukushima 21 E 0
T1 T1 Garrett Frank 22 E 0
T1 T1 Wes Heffernan 26 E 0
T1 T1 Andy Matthews 18 E 0
T1 T1 Darren Griff 14 E 0
T1 T1 Brian Unk 18 E 0
T1 T1 Ángel Cabrera 10 E 0
T1 T1 Alan McLean 23 E 0
T1 T1 Boyd Summerhays 16 E 0
T1 T1 Brian Kontak 18 E 0
T1 T1 Scott Petersen 14 E 0
T1 T1 Jaime Gomez 24 E 0
T1 T1 Paul Peterson 22 E 0
T1 T1 Eric Salazar 18 E 0
T1 T1 Aaron Sherry 10 E 0
T1 T1 Alexander Theodore 10 E 0
T1 T1 Sejun Yoon 22 E 0
T1 T1 Dan Bowling 12 E 0
T1 T1 David Lang 10 E 0